Aleksandra Nikolić

Direktor finansija

Rođena: 03.08.1973. godine u Nišu.
Obrazovanje: gimnazija Stevan Sremac u Nišu.

Radno iskustvo: 

od 1996 stalno zaposlena u Pekari Branković na mestu direktora finansija;

  • rukovodi i organizuje rad sektora finansija, sprovodi i realizuje politiku i ciljeve kvaliteta.
  • Suvlasnik D.O.O. Pekara-Branković
  • Email: nikolic@pekara-brankovic.com