Milena Aranđelović

Referent OKP i administrator QMS-a

Rođena: 15.08.1969. godine u Nišu
Obrazovanje: gimnazija Stevan Sremac u Nišu, smer prevodilac-saradnik, viša Ekonomska škola Niš-odsek robni promet

Radno iskustvo: 

  • 1990-2003.-Osnivač i direktor trgovinsko-uslužnog preduzeća Nuna – Trade Niš
  • 2003.-D.O.O. Pekara Branković, referent opštih kadrovskih poslova i administrator QMS-a.
  • Email: administrator@pekara-brankovic.com