Miodrag Janković

Direktor kvaliteta

Rođen: 07.11.1958. godine u selu Dukat, opština Gadžin Han.
Obrazovanje: Ekonomski fakultet.

Radno iskustvo: 

  • 13.02.1984.-Autopromet iz Niša, trgovina auto delovima na veliko i malo, šef komercijale
  • 18.08.1992.-A.D.Žitopek Niš, komercijalni direktor;
  • 15.03.2005.-P.P.Nana Niš, šef pekare;
  • 01.11.2005.-D.O.O. Pekara Branković Niš;
    – rukovodi radom svih sektora, organizuje i kontroliše rad nadležnih menadžera i poslovođa, odgovoran je za uspostavljanje i funkcionisanje procesnog modela preduzeća, uspostavljanje  i tumačenje politike kvaliteta, opštih ciljeva kvaliteta i načina njihove realizacije.
  • – 01.11.2015. Savetnik generalnog direktora
  • Email: jankovic@pekara-brankovic.com