ZAPOŠLJAVANJE

[]
1 Step 1

Prijavljujem se za radno mesto:

Opšti podaci

Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Datum rođenja
Mesto rođenja

Podaci o radnom odnosu

Predhodna firma
Period (od-do)

Podaci o porodici

Slava
Bračno stanje
Ukupno dece

Podaci o obrazovanju

Naziv završene škole
Stepen stručne spreme
Ostale kvalifikacije
Fileupload
Dodaj CV
Previous
Next